Deze opdracht startte medio 2017 en was voltooid in 2018

Business Case

In 2017 werd ik gevraagd een business case te schrijven voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid over ‘een online/offline samenwerkingsnetwerk’ voor bevlogen professionals, die gezamenlijk Multiprobleemgezinnen ondersteunen. Het probleem is dat veel professionals ‘in silo’s’ werken en een multiprobleemgezin vaak geen geïntegreerde aanpak kan worden geboden.

Mijn expertise die ik o.a. opdeed met de oprichting van ‘Community of Intelligence’ voor de Nederlandse Politie, alsmede de oprichting van de 16.000 leden tellende groep ‘Centra voor Jeugd en Gezin’ die ik later aan de VVN (Vereniging voor Nederlandse Gemeente) overdeed, alsmede de ervaring met mijn eigen platform en mijn event organisatie kwamen daarbij goed van pas.

Dynamiek

Na het schrijven van de business case kwamen we tot een aantal conclusies; de belangrijkste waren dat we:

  • de mogelijkheid moesten creëren om zowel expertise als experts op themagebieden toegankelijk te maken
  • op de dynamiek van de markt moesten meevliegen en dus niet zelf een netwerk op- en inrichten, maar bestaande netwerken faciliteren.

Dit leidde er onder andere toe dat er thans een kerngroep frequent bijeenkomt dat werkt aan de casuïstiek van diverse thema’s, maar ook dat het Passionado netwerk diverse bestaande bijeenkomsten ondersteunt.

Meevliegen op en faciliteren

Uitgangspunt is om het Passionado netwerk als ‘merk’ of als ‘filter’ neer te zetten. Een netwerk waar iedere bevlogen professional welkom is en zijn vleugels kan uitspreiden. Waar ieder passend initiatief omarmd wordt en gefaciliteerd wordt.

Zoals hier het event dat de Hogeschool Leiden organiseerde en dat mede gefaciliteerd werd door het Passionado netwerk.

Innovatieve oplossingen

Tijdens de sessie gaan we ook in op innovaties zoals de combinatie van Virtual Reality en multiprobleemgezinnen.

Raad van de Kinderbescherming: innovatie aanjagen met de Innovation Song

Deze opdracht vond zijn oorsprong in een muzikale workshop die we verzorgden voor de Raad van de Kinderbescherming. Tijdens twee mooie sessies componeerden medewerkers uit alle segmenten onder de bezielende leiding van Marco C. de Bruin ‘The Innovation Song’.

Categorieën: Community

Geef een reactie